Thứ hai, 09.01.2012 GMT+7

Rơle thời gian phá băng Tủ lạnh quạt gió.

Rơle thời gian phá băng Tủ lạnh quạt gió.


Mô tả dịch vụ:
Rơle thời gian phá băng Tủ lạnh quạt gió.
Loại 8h xả đá tự động một lần

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=155
© Sửa Điều Hòa Tại Hà Nội, Sua-Dieu-Hoa-Tai-Ha-Noi Email: nhuongnd123@gmail.com